Huis van Gebed Elburg

Onze gegevens

Hieronder vind u een opsomming van diverse officiële informatie. 

 • We zijn in november 2011 begonnen met gebedsbijeenkomsten; sinds 4 januari 2013 zijn we een officiële stichting: Stichting Huis van Gebed Elburg, t Harde. Kamer van Koophandel: 56886772IBAN: NL94RABO0154422266.
 • Ons RSIN/fiscaal nummer is 852347595
 • Het postadres is gelijk aan het bezoekadres: Smeesteeg 6a,  8081 EN  Elburg
 • Onze statutaire doelstelling is: het organiseren, stimuleren en faciliteren van gebed in de gemeente Elburg en omstreken, in overeenstemming met de visie zoals vastgesteld door Huis van Gebed Elburg en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Ons beleidsplan: KLIK HIER
 • Ons bestuur bestaat uit: F.A. de Lange (voorzitter), C. Klop (penningmeester) en J.J. Kanis  (secretaris).
 • Ons beloningsbeleid: zie beleidsplan.
 • Activiteitenverslag (jaarverslag) 2012: KLIK HIER
 • Activiteitenverslag (jaarverslag 2013): KLIK HIER 
 • Activiteitenverslag (jaarverslag 2014): KLIK HIER
 • Activiteitenverslag (jaarverslag 2015): KLIK HIER
 • Activiteitenverslag (jaarverslag 2016): KLIK HIER
 • Financieel verslag 2012: KLIK HIER
 • Financieel verslag 2013: KLIK HIER
 • Financieel verslag 2014: KLIK HIER
 • Financieel verslag 2015: KLIK HIER
 • Financieel verslag 2016: KLIK HIER
 • Begroting 2016: KLIK HIER

Mocht de link niet werken, stuur ons even een mail, dan krijgt u de gevraagde bestanden toegemaild. 

 

Huis van Gebed Elburg is voor haar kosten afhankelijk van giften. Wilt u een steentje bijdragen aan dit zegenrijke werk voor Elburg e.o.? GEEF: IBAN: NL94RABO0154422266, Stichting Huis van Gebed Elburg

De stichting Huis van Gebed Elburg is ANBI erkend en daarom zijn giften belastingaftrekbaar.