Huis van Gebed Elburg

jaarvergadering 2017

 

Aan de kerken van Elburg, betrokkenen, medewerkers en bidders van Huis van Gebed Elburg,

 

Hierbij willen wij als bestuur van Huis van Gebed Elburg jullie uitnodigen voor de jaarvergadering op

 

Dinsdag 21 maart 2017

Van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie:

Smeesteeg 6a

Elburg

 

 

Namens het bestuur van Huis van Gebed Elburg

De secretaris a.i.,

 

Jan Jaap Kanis

 

 

Agenda

1.       Aanbidding en gebed.

2.       Opening door Frans de Lange

3.       Voorstelronde van bestuursleden, adviseur en coördinatoren

4.       Terugblik 2015+2016 en vooruitblik 2017 door Timo van der Woude

5.       Financieel verslag 2015+2016 door Jan Jaap Kanis

6.       Rondvraag

7.       Sluiting